Střechy JaZ - střechy na míru

Naše firma byla založena v roce 1997, a již od počátku se specializuje výhradně na stavbu střech.

Jako moderní firma klademe důraz především na kvalitu materiálu, profesionální přístup a moderní pracovní postupy.

Jde nám především o Vaši plnou spokojenost a o splnění všech přísných norem související s finální konstrukcí střechy. Abychom zaručili odbornost provedení prací, naši zaměstanci se pravidelně zúčastňují certifikovaných školení.

Záruky a garance

Poskytujeme prodlouženou záruku, která se vztahuje pouze na práce, při nichž jsou použity materiály, dodané naší firmou. Záruky na dodané materiály jsou různé, jelikož každý výrobce poskytuje různé délky záruk.

Pojistné krytí

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že jsme pojištěni z odpovědnosti za škodu, tj. proti škodám způsobeným při výkonu práce, a to do výše 3.000.000,- Kč!

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci s Vámi.