Zelená úsporám

Od roku začátku roku 2010 je naše společnost zařazena do dotačního programu ministerstva životního prostředí "Zelená úsporám"

 

Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

 

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.

 

Ministerstvo životního prostředí plánuje rozdělit peníze mezi více než 250 tisíc domácností v České republice.

 

"Bude mezi nimi i Vaše domácnost?"
"Záleží jen na Vás"

Dotace jsou nárokové. Každý kdo v tuto chvíli splní stanovené podmínky, dotaci dostane.

 

Zelená úsporám - Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech

 

 

zelena_usporam_512